غذاهای اصلی

 • Barberry rice with chicken

 • Muscles chelo

 • TE China

 • Boneless fried chicken

 • Roast chicken with bones

 • chelo-kabab

 • Shyshlyk bone

 • Roast fillet special

 • Specific leaf

 • Distinguished Leaves

 • Meat bash

 • Chicken Fillet

 • Bakhtiari Kebab

 • Tabrizi bash

 • Stew pot roast vegetables

 • Trout

 • بختیاری

 • فیله مرغ

 • کوفته گوشت

 • خورشت قورمه سبزی

 • ماهی قزل آلا

 • زرشک پلو با مرغ

 • چلوماهیچه

 • ته چین

 • جوجه کباب بدون استخوان

 • جوجه کباب با استخوان

 • چلوکوبیده

 • شیشلیک با استخوان

 • فیله کباب مخصوص

 • برگ مخصوص

 • برگ ممتاز